logo BWPARTNER


Home

vraagbundeling

FttH

rapporten

nieuws

organisatie

contact


English
Vecai rapport doorgelicht


Wassenaar, 1 november 2004

Vandaag verscheen een rapport van Quintel Management Consulting, dat in opdracht van de Vecai een aantal Europese Fiber-to-the-Home initiatieven inventariseerde.

De conclusies die de Vecai uit het rapport trekt liegen er niet om. Zo zou de exploitatie niet rendabel zijn; de uitrol van glasvezel zijn gestopt en zouden de projecten overstappen op bestaande infrastructuren in plaats van glasvezel. 
Een nadere bestudering van het rapport leek ons op zijn plaats.

Vier voorbeelden zijn in het rapport onderzocht; op basis daarvan is een aantal conclusies getrokken:

1. Fastweb
Fastweb wordt als voorbeeld genoemd van een verliesgevend bedrijf. Ondanks de zeer lage penetratie van ongeveer 15% van de aangesloten huishoudens verwacht het bedrijf in 2005 break-even te draaien en in 2006 zelfs dividend uit te keren. Het succes van de organisatie vertaalt zich in de sinds oktober 2002 gestaag groeiende beurskoers van het moederbedrijf (e.Biscom Spa). De verliezen zijn blijkbaar ingecalculeerd.

2. Stokab
“De aanleg van een FttH infrastructuur wordt door de CEO van Stokab (Staffan Lundgren) als te duur beschouwd”, zo valt in het rapport te lezen. Een citaat uit het jaarverslag 2003 van het bedrijf wordt hiervoor ter ondersteuning aangevoerd. Het citaat doet echter niet veel recht aan de geschetste situatie, warrin de heer Lundgren juist pleit voor een verdere uitrol samen met marktpartijen. Als voorbeeld noemt hij: “One promising collaboration is the municipal housing corporation Svenska Bostäder’s “Fibre to the home” project, in which 43,600 residential and some 10,000 commercial tenants will be given broadband access.”
Dat Stokab zou overstappen op andere infrastructuren blijkt eveneens niet uit het jaarverslag. Daar staat juist: “Optical fibre is the only medium capable of carrying the volume of data needed in the infrastructure of modern-day society”.

3. Bredband
Bredband is een dienstenleverancier, die niet over een eigen netwerk beschikt, maar dit netwerk leased van netwerk eigenaren als Stokab. Ondanks de resultaten van Bredband, is zowel in Amsterdam als in Rotterdam gebleken, dat veel marktpartijen interesse hebben in de rol van netwerkoperator. Waar in Zweden Bredband klanten heeft aangesloten op glasvezel en sinds enige tijd eveneens op DSL zie je in Nederland het omgekeerde ook gebeuren, dat een bedrijf als BB-Ned naast DSL aansluitingen nu ook over glasvezel gaat leveren in Rotterdam. Blijkbaar is de business case voldoende interessant.

4. Duitsland
In Duitsland is veel geld in glasvezel naar het straatkabinet gestoken. Het kostbaarste stukje glasvezel zit hem echter in het stuk tot aan de voordeur, omdat daar nou eenmaal per definitie niet meerdere huishoudens van de zelfde vezel gebruik kunnen maken. Het wordt uit het artikel niet duidelijk of de architectuur en topologie van de aangelegde infrastructuur te gebruiken zou zijn voor een FttH netwerk; daar was ze immers niet voor bedoeld en dit valt dan ook sterk te betwijfelen. Het Duitse voorbeeld toont aan dat het van belang is, zorgvuldig met de diverse marktpartijen af te stemmen voordat tot de aanleg van een netwerk wordt overgegaan; het voorbeeld geeft echter geen legitimering aan de conclusies van het rapport.


Naar ons oordeel worden in het rapport conclusies getrokken die niet of onvoldoende door de feiten worden ondersteund, en is vrij willekeurig geput uit de diverse bronnen. Om een juist beeld te krijgen over het al dan niet rendabel zijn van glasvezelnetwerken is bovengenoemd onderzoek te oppervlakkig van opzet.


In de media:
Artikel in Webwereld
Artikel in Planet Multimedia
Artikel in Kabel en Breedband (PDF)


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:


footer