logo
FttH calculator

In een FttH omgeving is een aantal parameters van grote invloed op het succes van het project. Hiernaast vindt u de belangrijkste variabelen, die u zelf kunt wijzigen en waarmee u een indruk kunt krijgen van de mogelijkheden voor uw project. Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op, dat het hier slechts gaat om een indicatie. Wij hebben alle variabelen op een beginwaarde gezet, maar bij ieder project zijn deze natuurlijk weer anders. De kosten van het projectmanagement hebben wij in de prijs doorberekend. Let op: de consumentenprijs is een bedrag inclusief BTW, de overige bedragen zijn exclusief. Veel van de hiervoor gebruikte informatie is afkomstig van de vele rapporten die over dit onderwerp beschikbaar zijn en uit de praktijk ervaring van de laatste tijd.

Wanneer u suggesties heeft ter verbetering, of vragen, laat het ons weten. Indien u behoefte heeft aan een nadere toelichting, dan maken wij graag een afspraak.

Contact

Flag English version

 
 Zoek het zelf maar uit:

Consumentenprijs p/m incl. BTW
Kosten voor het leveren van de diensten
Netwerk beheer en management
Kosten infrastructuur per woning
Kosten actieve apparatuur
Aantal woningen binnen het project
Penetratiegraad (in %)
Rente
Afschrijvingsduur Passief (in jaren)
Afschrijvingsduur Actief (in jaren)
Klik hier.
€ p/m netto per aansluiting
€ p/m netto voor dit project